Luận điệu phản động của Y Chan

Mới đây trên trang mạng xã hội, Y Chan có giật tít: “Túm tùm tụp về bầu cử: Bạn luôn có lựa chọn, kể cả khi không được lựa chọn”. Bài viết đã đưa ra nhiều lập luận quy chụp, bóp méo sự thật lịch sử và tiến trình bầu cử ở nước ta, gây nhiễu loạn thông tin nhằm phủ nhận vai trò của Đảng, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Nhân đây, cần khẳng định rõ với Y Chan đôi điều về bầu cử ở Việt Nam.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Hiến pháp là văn bản pháp luật cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định tại điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Read more

KẺ ĂN NÓI QUÀNG XIÊN LÀ CHÂU XUÂN NGUYỄN

Chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động tinh vi, xảo quyệt để chống phá bầu cử các cấp. Điển hình như Châu Xuân Nguyễn mới đây đã tung bài viết “Bầu cử ở Việt Nam, nghệ thuật siêu hư cấu”. Bài viết đã cố tình bóp méo, xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá không khách quan trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp để tung tin, đồn thổi dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử ở Việt Nam.…

Read more

Lại là luận điệu chống phá của Nguyễn Văn Đài

Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thế nhưng, đi ngược lại với mong muốn đó, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá quyết liệt. Trong đó, có bài viết của Nguyễn Văn Đài “Tẩy chay bầu cử Quốc hội có vi phạm luật không”. Nguyễn Văn Đài đã viện dẫn Điều 27, Hiến pháp nước ta quy định về quyền công dân, quyền bầu cử để xuyên tạc, bình luận phiến diện, một chiều, quy chụp, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, gieo rắc tư tưởng hoài nghi, nhận thức sai lầm và đặc biệt nguy hiểm là kích động, kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XV.…

Read more

Làm gì trước những đề xuất của Nguyễn Huỳnh

Vừa qua, trên trang mạng Thongluan-rdp có đăng tải bài viết: “Đảng cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch” của Nguyễn Huỳnh (Biên tập viên của trang Việt Nam thời báo). Sau khi nhặt nhạnh và dẫn ra một số trích đoạn đã được đăng tải trong Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” ở một số tờ báo địa phương, tác giả bài viết trên đã nêu câu hỏi:“Vậy cần làm gì để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?” và đưa ra các đề xuất với Đảng, Nhà nước. Cùng với các kiến nghị, đề xuất tác giả bài viết đã đưa ra những bình luận chủ quan, bịa đặt, như:“Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền, thông qua bầu cử tự do theo pháp luật”.“Cán…

Read more

BẦU CỬ QUỐC HỘI, NGÀY HỘI LỚN CỦA TOÀN DÂN TỘC

Trên Bloger của Hoianhemdanchu, Minh Tâm có bài viết: người dân bị phạt chỉ vì bình luận “Bầu cử Quốc hội sắp xếp hết rồi”, cho rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở Việt Nam chỉ là hình thức vì mọi chuyện đã sắp xếp hết rồi và quyết định xử phạt hành chính ngày 29/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đối với ông Nguyễn Huy Hùng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là thiếu cơ sở pháp lý, không khách quan, vi phạm quyền tự do thông tin của công dân mà Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định. Thật vô lý, vì bản thân Minh Tâm không nắm được bản chất vụ việc, cố tình hiểu sai pháp luật của Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VÀ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Vừa qua, trên Baoquocdan, Quehuong có bài viết: “Việt Nam chính quy hóa lực lượng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội”. Bài viết quy chụp rằng: Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thành lập lực lượng chính quy hóa chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội để bảo vệ tư tưởng, danh dự và lợi ích của Đảng, song lại có hại cho dân. Đồng thời, xuyên tạc bản chất “Diễn biến hòa bình” và quyền tự do thông tin của con người ở Việt Nam để đánh lạc hướng dư luận. Như vậy, Quehuong đã cố tình hiểu sai “Diễn biến hòa bình” cũng như không hiểu biết nhiều về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ nhất, điều 4.…

Read more

Mưu đồ phủ nhận bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Trần Mai Trung

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội đã tán phát bài viết: “Sự tiến hóa hòa bình” của Trần Mai Trung. Trong bài viết này, từ việc xuyên tạc, phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Trần Mai Trung đã công khai nhiều luận điệu kích động dư luận xã hội, chống đối Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo vết xe đổ của rất nhiều phần tử chống đối, Trần Mai Trung lớn tiếng xuyên tạc lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Y cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam là chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam… và cuộc chiến này đã gây ra nhiều đổ vỡ cho đất nước và người dân. Luận điệu này khá quen thuộc và thường được các phần tử chống đối, cơ hội chính trị “diễn lại” vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng 30.4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.…

Read more

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI: CẦN XÂY DỰNG LUẬT VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org có bài viết nêu luận điệu: “Cần có luật về đảng để không còn vịn cớ thế lực thù địch”. Thực chất đây là luận điệu phản động, phủ nhận đánh đồng quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền bầu cử, chế độ bầu cử của nhân dân trong thể chế chính trị nhất nguyên – một đảng cầm quyền. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:                              Đảng cầm quyền là khái niệm dùng để chỉ một đảng chính trị đại diện cho giai cấp đang nắm quyền lãnh đạo chính quyền để tổ chức và quản lý đất nước thực hiện lợi ích của giai cấp thống trị. Ở các nước tư bản chủ nghĩa thực hiện chế độ đa đảng, có từ hai đảng đồng thời hoạt động trở lên, bầu cử là cuộc đấu tranh giành giật quyền lực gay gắt giữa các đảng chính trị.…

Read more

Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/2/1930. Hơn 90 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích, tạo lập một nước Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới. Sự thật ấy được nhân dân ta và thế giới ghi nhận, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn xuyên tạc, bịa đặt những lý do “không tồn tại” cả về lý luận và thực tiễn về vai trò lãnh đạo của Đảng. Vừa qua, trên mạng xã hội, Phạm Nhật Bình có bài viết xuyên tạc kiểu như vậy. Y cho rằng: “Đảng CSVN từ khi ra đời sở dĩ nắm được quyền lực lâu dài nhờ vào 3 yếu tố: “Dùng thủ đoạn gian ác để cho dân khiếp sợ….…

Read more

GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN ĐỂ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, được dư luận quốc tế đánh giá cao, đem lại uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Điều đó tiếp tục là một minh chứng khẳng định tính đúng đắn chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng.

Thực tiễn thành công của Việt Nam đã rõ, nhưng mới đây trong một bài viết, sau một hồi vòng vo “hiến kế”, thực chất là “bổn cũ soạn lại”: nào là Việt Nam cần bãi bỏ cơ chế xin – cho, nào là vấn đề đòi quyền lợi của các thành phần kinh tế, rồi vấn đề công nhận các quyền sở hữu tư nhân,..v.v..…

Read more