GIÃN CÁCH XÃ HỘI – GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH

Vừa qua, trên Bloger của Rfavietnam, VietTuSaiGon có bài viết: Đánh “giặc dịch” hay đánh dân, cho rằng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội trong đợt dịch thứ tư này là dồn dân, nhốt dân, đẩy dân vào chỗ chết và việc thực hiện an sinh xã hội lúc này là phát “lộc vua”, là sự ban phát của Đảng cộng sản dành cho dân nghèo. Có thể khẳng định rằng, VietTuSaiGon đã cố tình không hiểu về giãn cách xã hội và an sinh xã hội

Thứ nhất, trong đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4/2021, biến thể virus Delta lây lan rất nhanh và mạnh, tại nhiều tỉnh, thành phố lớn có mật độ dân số cao. Để ứng phó với tình huống này thì giãn cách xã hội là giải pháp quan trọng để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Chỉ có thực hiện triệt để giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình mới chặt đứt được chuỗi lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 với biến thể Delta.…

Read more