Trương Nhân Tuấn – kẻ vu khống, xuyên tạc, bất nhân

Điêu ngoa và xảo trá, vu khống và xấc xược – đó là những gì chúng ta thấy được trong cái gọi là “Việt Nam có đủ các tiêu chí để trở thành “Quốc gia thất bại – Failed state”!? của Trương Nhân Tuấn được đăng trên trang baotiengdan. Bằng ngôn từ của những kẻ vô nhân tính, vô nhân đạo và xảo trá, y đã vu khống, bóp méo, bôi đen sự thật, cổ xúy cho những hành động vô văn hóa, phản nhân văn. Song, sự nhận thức ấu trĩ và ngôn từ đó sẽ không thể đánh lừa được Nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân đạo trên thế giới.

1.Trương Nhân Tuấn đã xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khi đọc những “cẩu từ” của Trương Nhân Tuấn trên trang baotiengdan, mọi người sẽ tự hỏi: y đang ở đâu trong thế giới văn minh, thông tin đa chiều?…

Read more