CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG MỚI CỦA NHÃ DUY

Gần đây, trên Bloger của baotiengdan Nhã Duy có bài viết: “Ngày truyền thông xã hội: Giới thiệu một hoạt động truyền thông việt ngữ tích cực khác”, cho rằng truyền thông ở Việt Nam hiện nay chỉ cung cấp các nguồn tin tức, bình luận phi lý, bịa đặt, phản khoa học, bất chấp sự thật, sự đúng sai. Đồng thời, ca ngợi, tung hô, đề cao, quảng bá cho các kênh truyền thông hải ngoại như đài truyền hình VietFace TV, đài Little Saigon TV, Tiếng Dân News, Việt Báo, … coi đây là những cơ quan truyền thông cùng một giới ký giả, diễn giả chuyên nghiệp, có tâm huyết cùng trách nhiệm trong vai trò truyền thông và bảo vệ sự thật. Thực tế, Nhã Duy đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật hoạt động của truyền thông Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 4 Luật báo chí của Việt Nam khẳng định: báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân.…

Read more