CẦN SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Vừa qua, trên Bloger của Danlambao, Phạm Trần có bài viết: “Mạng xã hội đã tha hóa Đảng cộng sản Việt Nam”, cho rằng sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân của mạng xã hội đã trở thành kẻ thù số một chống phá Đảng cộng sản Việt Nam. Đây chính là lý do để Quốc hội Việt Nam ban hành Luật an toàn thông tin mạng và Luật an ninh mạng cũng như Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra đời quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Thực tế, Phạm Trần đang cố tình thổi phồng, ca ngợi những mặt tiêu cực và xuyên tạc những thành quả đáng ghi nhận của mạng xã hội ở Việt Nam.

 Thứ nhất, với nội dung phong phú và cách thức sử dụng dễ dàng, mạng xã hội mang lại rất nhiều tiện ích, nổi bật là: mạng xã hội là một kênh thông tin quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời; mạng xã hội góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư duy và kỹ năng sống của con người vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa của Việt Nam v.v……

Read more