NGUYỄN VĂN ĐÀI – KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Vừa qua, trên Bloger của Rfavietnam, Nguyễn Văn Đài có bài viết: Một góc nhìn khác về cái gọi là “Cách mạng tháng tám năm 1945”, cho rằng: ngày 9/03/1945, Nhật đảo chính Pháp chiếm toàn bộ Đông dương, rồi sau đó tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngay sau đó ngày 19/04/1945 chính phủ Trần Trọng Kim ra đời. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Song, ngày 19/8/1945 Đảng cộng sản Việt Nam đã tuyên truyền dối trá phát động người dân dùng bạo lực cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thực tế Nguyễn Văn Đài đang xuyên tạc, phủ nhận lịch sử.

Thứ nhất, sau cuộc tập kích bất ngờ vào quân Pháp đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp vấn đề quan trọng nhất đối với quân Nhật là duy trì bằng được “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật, cũng như để cung cấp cho việc phòng thủ nước Nhật trước đà tấn công của quân Đồng Minh.…

Read more