KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền không phải là vấn đề mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhưng những thủ đoạn gần đây cho thấy, bọn chúng ngày càng “liều lĩnh”, “đăng đàn” chống phá, trong số đó nổi lên nhân vật Nguyên Anh với nhiều bài viết vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đáng lên án, trong nhiều bài viết thể hiện rõ Y là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh khi lu loa cho rằng, chế độ xã hội ở Việt Nam là độc tài, toàn trị, để cho hàng trăm ngàn người “chết đói” giữa đại dịch, rồi y ra sức cường điệu hóa các giá trị dân chủ tư sản, tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của quyền con người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia”… Đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm, bởi vì mục đích sâu xa của y và đồng bọn là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more