Những kẻ tội đồ mang danh “dân làm báo”

Tìm mọi cách hòng xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhưng dẫu có tìm mọi cách, lúc trắng trợn, lúc tinh vi, chúng nhất định không lừa dối được nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới. Đã đến lúc, những kẻ mạo xưng là “dân”, là người “làm báo” phải bị vạch trần.

Cần phải thấy rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính ngọn cờ tư tưởng đó, là ánh sáng dẫn đường, đưa cách mạng Việt Nam đi tới những thắng lợi vinh quang. Và cũng bởi vậy mà từ lâu, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh là một phần trong những âm mưu đê hèn và hết sức thâm độc của các thế lực thù địch.…

Read more

Chiêu bài của Nguyên Anh về “tự do, dân chủ, nhân quyền”

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và nham hiểm hơn; cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Chúng triệt để lợi dụng chiêu bài “tự do, dân chủ, nhân quyền” để chống phá ta nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên trang mạng xã hội Quyenduocviet có bài viết: “Hãnh diện trong hàng ngũ phản động” của Nguyên Anh. Với những lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn, Y cho rằng người dân “không bao giờ được hỏi ý kiến về Luật Đặc khu, An ninh mạng, Vaccine,…”, và rằng “người dân tự ứng cử ĐBQH thì đảng bỏ tù”, “hàng ngàn nười đang đói khổ trên đường vượt thoát đại dịch mà bị đảng làm lơ, làm tiền”…

Để xem những nội dung mà Nguyễn Anh đưa ra trong bài viết là đúng hay sai, xin nêu ra một vài minh chứng để mọi người có thể thấy rõ “tâm địa đen tối” của Nguyên Anh và hiểu rõ hơn thực chất hơn về vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam.

Read more