TINH THẦN CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực về kinh tế – xã hội trên khắp thế giới! Nhưng trong bài: “Quốc khánh, quốc tang” đăng trên Viettan, cho thấy Tân Phong cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng để phán xét về tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang triển khai, thể hiện ở:

Thứ nhất, quan niệm dịch là giặc và phương châm chống dịch với tinh thần như chống giặc. Sự tàn phá, mức độ nguy hiểm của đại dịch thời gian qua rất nghiêm trọng, nặng nề, được coi là vấn đề cấp bách nhất của các quốc gia, dân tộc, bởi sự đột biến nhanh chóng, không ngừng tạo ra các chủng mới làm tăng nguy cơ biến chứng và tử vong ở người bệnh, khiến diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao trên toàn cầu.…

Read more