LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Trên trang mạng Viettan có bài viết “CSVN rối bời về chính sách an dân thời Covid” của Phạm Nhật Bình. Nội dung bài viết cho thấy lợi dụng những vấn đề còn hạn chế, bất cập, nảy sinh trong quá trình triển khai phòng chống dịch đại dịch Covid – 19 của Đảng, Nhà nước ta Phạm Nhật Bình đã tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Với tâm địa đen tối, Phạm Nhật Bình đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đến nay lệnh phong tỏa đã kéo dài hơn 3 tháng. Bên cạnh nỗi lo đói, người dân sống hồi hộp âu lo với những tin tức bi quan về số người nhiễm bệnh và người chết gia tăng liên tục….…

Read more