Từ xuyên tạc công tác phòng, chống Covid-19 đến xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng

Xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen vốn dĩ là món quen thuộc của những kẻ bất lương, bất nghĩa cứ nhai đi nhai lại trên các trang mạng, gây hoang mang trong dư luận nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Trên baotiengdan, Nguyễn Anh Tuấn có những lời lẽ hằn học, xuyên tạc, ra sức phá hoại công cuộc chống dịch của cả nước trong thời gian qua. Nguy hiểm và thâm độc hơn, nhân việc này, hắn quay sang đả phá vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi Đảng phải đổi mới triệt để về chính trị, từ bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước gây bức xúc trong dư luận những ngày vừa qua. Cái sai lầm và phản động lớn nhất trong bài viết của Nguyễn Anh Tuấn ở hai điểm lớn sau:

Thứ nhất, Nguyễn Anh Tuấn chẳng hiểu về lý luận đổi mới.

Read more