CẦN CÓ BIỆN PHÁP NGHIÊM TRỊ ĐỐI VỚI “NGUYỄN DÂN”

Vừa qua, trên trang mạng Danlambao, kẻ có bút danh Nguyễn Dân đã đăng tải bài viết “Ông nhà nước! Có nhận ra được bất tài, bất lực của các ông chưa?”. Toàn bộ bài viết của y là những luận điệu xuyên tạc, nói xấu, phủ nhận các biện pháp chống dịch covid-19 của Chính phủ và hệ thống chính trị cũng như nhân dân ta. Y cho rằng, Chỉ thị 16 là “Nhốt toàn thể người dân vào từng khu, từng chỗ, từng khóm, từng vùng và phải cô lập tất cả và bắt phải chung số phận”…

Cần khẳng định, đây là luận điệu hết sức thô bỉ của Nguyễn Dân.

Chúng ta đều biết, trong khi đất nước đang căng mình chống đại dịch Covid – 19 bởi biến chủng mới vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam.…

Read more