VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG THIỆT HẠI TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đều thể hiện sự sẻ chia, đồng sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại, sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Nguyễn Hùng lại lợi dụng những thiệt hại để đổ lỗi cho chính quyền, gây hoang mang trong dư luận. Với giọng điệu xuyên tạc, phản động, y đã phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ nhất, xuyên tạc về những thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam

Trong bài viết, y đã so sánh về số người nhiễm, tử vong do dịch Covid-19 ở Việt Nam so với thế giới, nhất là Campuchia, Lào, Thái Lan rồi đưa ra những nhận xét phiến diện về khả năng phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam.…

Read more