Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, trên một số trang mạng xã hội cũng bùng phát một loại “virus” nguy hiểm không kém biến thể Delta, đó là việc xuyên tạc công tác phòng, chống dịch (PCD) tại Việt Nam như bài đăng“Corona dung tha hay đảng ta “thiên tài” của Lê Thiên trên baotiengdan. Rõ ràng, bài viết là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận những kết quả của Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19, đồng thời vẽ nên một bức tranh với những gam màu tối về Việt Nam trong đại dịch, sâu xa hơn là nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

  1. Câu trả lời từ thực tế

Với góc nhìn thiển cận, thiếu thiện chí Lê Thiên đang cố tình không thừa nhận những thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.…

Read more