Lại thêm luận điệu xuyên tạc về Internet ở Việt Nam

Gần đây trên mạng xã hội có bài viết: “Việt Nam vẫn không có tự do Internet” với những nhận định, đánh giá vô căn cứ, không có cơ sở, vu cáo “Tự do Internet ở Việt Nam tiếp tục ở trong tình trạng tồi tệ và gây thất vọng”. Sự thật không phải như vậy:

Một là, Internet phát triển đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Việt Nam.

Ngày 19/11/1997 Internet chính thức được cung cấp cho người dân Việt Nam, kể từ đó độ bao phủ của Internet đã không ngừng mở rộng cả diện lẫn chất lượng, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Theo báo cáo hiện nay, Việt Nam là 1 trong 20 nước có tỉ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với 68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số).…

Read more