KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP PHÙ HỢP TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở VIỆT NAM

Lợi dụng báo chí đưa tin về dòng người dời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về quê sau dịch Covid-19, Jackhammer Nguyễn đã đăng tải bài: “Chế độ phản động, phồn vinh giả tạo, công nghiệp hóa đại bại!” trên Baotiengdan, nhằm xuyên tạc những chủ trương, giải pháp mới trong phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Đó là những thông tin sai lệch với thực tiễn đang diễn ra Việt Nam cần phải cảnh giác, đấu tranh loại bỏ. Bởi vì:

Thứ nhất, sau nỗ lực dập dịch, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng có những chủ trương, giải pháp mới, kịp thời chuyển hướng sang mục tiêu sống chung an toàn với dịch và phục hồi kinh tế, ổn định cuộc sống người dân. Đây là sự chuyển hướng mới trong tư duy, quan điểm chống dịch của Việt Nam, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân vừa ổn định cuộc sống của toàn xã hội.…

Read more