VẪN LÀ NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

Mới đây, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là Việt Nam hôm nay: Nhà nước bất nhân, đảng bất nghĩa, lãnh đạo bất tài” của Nguyễn Dân với thủ đoạn xảo quyệt, vẫn chiêu trò cũ, y đưa ra một số “dẫn chứng” với luận điệu đầy vu khống và xuyên tạc. Bằng giọng lưỡi vô nhân đạo, cắt xén thông tin y đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

 Không cần dẫn nhiều hơn những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta, mà chỉ một minh chứng dưới đây đã cho thấy không chỉ nhân dân ta, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu, đánh giá cao và ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ ưu việt của Nhà nước ta.…

Read more