Vạch mặt những kẻ “lộng ngôn”

Dân chủ, nhân quyền luôn là một trong những vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hòng đưa nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong. Mới đây trên rfavietnam, phóng viên của đài RFA đăng bài phỏng vấn một số đối tượng có hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Những đối tượng này đã có những phát ngôn hết sức “lộng ngôn” xuyên tạc sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cụ thể:

Thứ nhất, đối tượng Nguyễn Văn Đài khi trả lời phóng vấn của RFA Đức hôm 21/10 cho rằng: thành lập cơ quan nhân quyền “không phải là cơ quan bảo vệ nhân quyền, mà là cơ quan để che dấu các vi phạm nhân quyền, cũng như để biện minh cho những hành động vi phạm nhân quyền của Chính phủ Việt Nam”.…

Read more