PHÊ PHÁN CŨNG PHẢI CHO ĐÚNG!

Mới đây, trên trang mạng boxitvn, Nguyễn Đình Cống đã đăng tải bài viết “Từ “Đổi mới” bị lạm dụng quá mức” với nội dung chẳng tương xứng với trình độ, hiểu biết của ông ấy chút nào.

Với cách tiếp cận và lập luận hết sức cơ học, siêu hình có phần thô thiển, Nguyễn Đình Cống lại bàn về “chữ nghĩa”, ông ta rất sai lầm khi cố tình ngụy biện và đánh tráo khái niệm về vấn đề này – “đổi mới sáng tạo”.

Ai cũng hiểu rằng, một sự vật, hiện tượng vận động bao giờ cũng phải trải qua quá trình “tích lũy dần về lượng” đến “độ” mới “nhảy vọt về chất”- quá trình “đổi mới sáng tạo” ở nước ta không phải là ngoại lệ.

Chúng ta tiếp cận vấn đề “đổi mới sáng tạo” theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù ở cách nào, góc độ nào cũng cho thấy sự vận động của quá trình “đổi mới sáng tạo” ở nước ta cũng đều phải tuân theo quy luật đó.…

Read more