Bộ mặt phản động của Hoàng Trung

Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải bài viết của Hoàng Trung với tựa đề: “Việt Nam: Thêm 19 điều đảng viên không được làm chứng tỏ tổ chức Đảng đã rệu rã”. Trong bài viết y đã viện dẫn những lời lẽ của một số đối tượng vốn có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam hòng xuyên tạc, hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, từ đó quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp và không còn uy tín”. Những lời lẽ xuyên tạc được viện dẫn cùng với những ngôn từ ngông cuồng trong bài viết thể hiện rõ bộ mặt phản động, theo đóm ăn tàn của Hoàng Trung, bởi lẽ thực tiễn Việt Nam cho thấy:

Thứ nhất, “Quy định về những điều đảng viên không được làm” là tấm lá chắn thép bảo vệ, giữ gìn danh dự người đảng viên.

Read more