HÃY CHẤM DỨT NGAY NHỮNG HÀNH VI PHẢN VĂN HÓA

Khi Hà Nội đang cùng cả nước tập trung mọi nỗ lực chống dịch covid-19 thì trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất hiện những hành vi lạc lõng, ứng xử kém văn hóa, không chấp hành quy định, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Vì vậy, đòi hỏi ý thức chấp hành quy định, văn hóa ứng xử và sự chia sẻ, chung sức đồng lòng của mọi người dân cùng với lực lượng tuyến đầu để ngăn chặn đại dịch cần được phát huy hơn bao giờ hết.

1. Kiên quyết lên án, đấu tranh với những hành vi phản văn hóa. Trong thời gian qua trên các phương tiện thông tin truyền thông đã đưa tin trên địa bàn thành phố đã xuất hiện những hành vi ứng xử kém văn hóa, không chấp hành quy định phòng, chống dịch, chống đối lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ như vụ việc một người giả danh vị tiến sĩ, đang công tác ở một cơ quan báo chí lớn không chấp hành quy định phòng, chống dịch, lớn tiếng quát nạt, thách thức lực lượng chức năng, không chấp hành quy định của thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội.…

Read more