Cách nhìn méo mó của Mạc Văn Trang về chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới không những được nhân dân ta ghi nhận, mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ấy vậy mà, gần đây trên trang Doithoaionline.com, đăng tải bài viết: Gương mặt Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?” của Mạc Văn Trang. Nội dung bài viết cho rằng: “Chủ nghĩa xã hội biến dạng khiến công nhân bị bóc lột, đời sống thiếu thốn; nông dân khốn khổ trăm bề…” Đây là luận điệu phi lý, không có cơ sở khoa học và thực tiễn, cần nhận diện, đấu tranh, bác bỏ.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là chế độ xã hội ưu việt và vì nhân dân. Trong bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sự nhất quán, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đem lại tự do, hạnh phúc của nhân dân: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”. …

Read more