Sự xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết “Độc tài đẻ ra tham nhũng – không tham nhũng chế độ tiêu vong” của kẻ tự xưng danh “Lực lượng cứu quốc” đã bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm thực hiện ở nước ta hiện nay.

Thực tế nạn tham nhũng và xử lý tham nhũng là vấn đề lớn của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong nhiều năm qua, truyền thông các nước đã đề cập và cộng đồng quốc tế đều biết đến việc có rất nhiều quan chức ở các nước trên thế giới, thậm chí là các nguyên thủ quốc gia đã bị truy tố, xử tù vì tội tham nhũng. Cụ thể như cựu tổng thống Pháp N.Sarkogy, cựu tổng thống Indonesia Suharto, cựu tổng thống Argentina C.Fernandez,…

Read more