VẪN LÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA PHẠM TRẦN

“LƯỜI ĐỌC BÁO ĐẢNG HAY CHÁN ĐẢNG?” là tiêu đề bài viết mà Phạm Trần tán phát trên Doithoaionline gần đây. Nội dung không có gì mới, vẫn là những luận điệu chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bằng cách lượm lặt các bài viết, tài liệu thông tin trên các báo, đài; dẫn chứng những quan điểm, chủ trương của Đảng, các phát ngôn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là những hạn chế, yếu kém, những nguy cơ, thách thức mà Đảng, Nhà nước ta đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra, trong đó có lĩnh vực báo chí tuyên truyền và hiện tượng một số cán bộ, đảng viên ngại học tập chính trị, ngại đọc báo. Song, Phạm Trần lại hồ đồ cho rằng, đảng viên “chán” báo đảng, đã lạnh nhạt với đảng đến độ muốn cắt đứt mọi liên hệ với đảng?”;…

Read more