BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA NGÔ NGỌC TRAI

Qua gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, đi ngược lại dòng chảy chung của lịch sử dân tộc, vẫn còn những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc sự thật về tình hình ở Việt Nam.

Trên trang Thongluan-rdp.ong, kẻ tự xưng Ngô Ngọc Trai phát tán tài liệu: “Nhà nước nên điều chỉnh lại chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia”. Với dã tâm của một phần tử phản động, Ngô Ngọc Trai đã tung hô, đòi trả tự do cho những người vi phạm pháp luật, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Read more