BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC CỦA VÕ VĂN QUẢN VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Vừa qua, trên trang Boxitvn, có bài viết: “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” của Võ Văn Quản đã lượm lặt ý kiến trái chiều lịch sử của một số chính trị gia và học giả phương Tây để cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện quan điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc, mang tính “xét lại” không đúng về vai trò của Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương trong tiến hành Cách mạng tháng Tám. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, thắng lợi của cách mạng tháng Tám là sự “gặp gỡ” giữa nghệ thuật chớp thời cơ tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với thất bại tất yếu của chủ nghĩa thực dân trong tiến trình lịch sử.

Read more

Việt Tân và trò hề dân chủ

Lợi dụng sự kiện Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, các thế lực thù địch lại được dịp đăng các bài trên các trang mạng xã hội bóp méo sự thật của vụ án, gỡ tội cho những tên tội phạm phản quốc, chống lại nhân dân, nhằm mục đích nói xấu Đảng, nhà nước, đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Vừa qua, trên trang facebook Việt Tân, Tân Phong có đăng bài “Nhà nước thổ phỉ và cuộc trình diễn của cái ác“. Nội dung bài viết với những lời lẽ, luận điệu hết sức phản động, chúng đã chính trị hóa vụ án hình sự, ca ngợi, tâng bốc những tên tội phạm phản quốc Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Lê Văn Dũng bằng mỹ từ “đấu tranh vì nhân quyền”, “có nhân phẩm, có trình độ, bản lĩnh và lý tưởng”, là những người “tìm đường đến dân chủ và tự do cho dân tộc”.…

Read more