Giọng điệu xuyên tạc của Hoàng Quốc Dũng

Trên trang “Voatiengviet. Com” mới đây có đăng tải bài: “Chế độ cộng sản lập hiến” của Hoàng Quốc Dũng, trong đó y hàm hồ cho rằng: “dân chủ còn là một chuyện xa vời với Việt Nam”. Phải nói ngay rằng, Hoàng Quốc Dũng càng cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật để thực hiện mưu đồ đen tối thì chính y càng trở thành kẻ lố bịch. Bởi lẽ, luận điệu mà y đưa ra hoàn toàn trái ngược với những thành tựu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một là, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Trần Khải Thanh Thủy

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang Quyenduocbiet. com, Trần Khải Thanh Thủy đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam, mù, câm, điếc”. Với lời lẽ của một phần tử phản động, Trần Khải Thanh Thủy xấc xược cho rằng: “Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba thằng, đó là: Mù, Câm, Điếc”; “Y” còn ngỗ ngược xuyên tạc: “Những ai mà sáng mắt, thính tai hoặc nói rõ ràng hơn một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay”. Trần Khải Thanh Thủy cố tình kích động, chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước, khi cho rằng: “Chỉ khi nào ba thằng mù, câm, điếc chết đi, dân ta mới thoát khỏi những bóng ma tiền định này và trở nên trí tuệ, sáng suốt, biết làm chủ bản thân hơn”.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Tiến Văn

Vừa qua, trên Doithoaionline. com Tiến Văn có bài viết: “Nói với Người Cộng Sản: Ngày 2 Tháng 9 Năm 1945”, cho rằng ngày 2/9/1945 đã mang lại hậu quả nhục nhã cho toàn dân tộc, Việt Nam trở thành quốc gia nghèo, hèn và bị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào hạng tồi tệ nhất về nạn buôn người. Tại sao Tiến Văn lại lấy cớ ngày 2/9/1945 để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là chiêu trò bình mới rượu cũ của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi lật đổ chế độ của Việt Hoàng

Mới đây, trên Vietstudie. com, Việt Hoàng, một kẻ bất mãn “theo đóm ăn tàn” bọn cơ hội chính trị và phản động, âm mưu kêu gọi trí thức và nhân dân chuẩn bị tinh thần thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện âm mưu, y dùng thủ đoạn kích động với chiêu trò nêu ra “Giải pháp nào sẽ thay thế cho giải pháp cộng sản?”. Với cách đặt vấn đề này, y đã tìm cách khơi mào, bới móc một số sự vụ tiêu cực xã hội đổ lỗi cho hệ thống lãnh đạo của Đảng ta. Cho rằng Đảng không còn phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, tiếp theo, y lèo lái dư luận xã hội và nhân dân ta lựa chọn theo giải pháp “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” mà y và tổ chức phản động của y hướng tới.…

Read more

Nhất quán chứ không phải là tách biệt

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang mạng Thongluan-rdp.orp có bài viết: “Bảo vệ Tổ quốc hay bảo vệ Mác – Lênin”, với nội dung xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, cần đấu tranh bác bỏ bởi cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Một là, bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén, chỉ đạo hành động của chính đảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên các châu lục, kể cả ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin mang bản chất cách mạng, khoa học nên có sức sống trường tồn trong thực tiễn, không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới.…

Read more

Không thể phủ nhận sự quan tâm của hệ thống chính trị với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Lợi dụng các vấn đề liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn để chống phá cách mạng Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, trên trang Vietnamthoibao.org có đăng bài viết của Lynn Huỳnh “Xã hội dân sự Việt Nam và các hoạt động về dân tộc thiểu số” xuyên tạc, phủ nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc với các dân tộc thiểu số.

Bài viết cho rằng: “Tại Việt Nam, các dân tộc thiểu số được hỗ trợ bởi một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, được gọi là “xã hội dân sự”. “Xã hội dân sự” mà Lynn Huỳnh đề cập gồm hai dạng với sự đánh giá phiến diện, sai lệch. Với các tổ chức chưa được Nhà nước “phê duyệt” hay không, chưa “đăng ký” (cả quốc tế lẫn trong nước – thường can thiệp, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, tự do… ở Việt Nam) thì “được đánh giá là khá mạnh trong việc trao quyền cho người dân và hỗ trợ sinh kế, khá tốt trong đáp ứng nhu cầu xã hội”.…

Read more

Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam – điều vô lý, không thể chấp nhận

Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua không những được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao mà còn khẳng định XD, CĐĐ là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch phớt lờ điều ấy, chúng còn ra sức công kích vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược này.

1. Với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Namđã quá khôn ngoan khi đưa vấn đề xây dựng Đảng thành vấn đề then chốt nhưng đó chỉ là kiểu “giật gấu vá vai”. Tình trạng này tất yếu sẽ khiến Đảng đổ vỡ và tan rã”.…

Read more

Hiện thực kinh tế Việt Nam đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà!

Mới đây, trên trang Quyenduocbiet. com, có bài viết: “Dẫn dân tộc chạy theo những ảo vọng” của Đỗ Ngà đã cố tình phủ nhận thành quả của nền kinh tế và chiến lược phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết không chỉ phản ánh góc nhìn tiêu cực, nhận định đánh giá không toàn diện, khách quan về hiện thực tăng trưởng mà còn thể hiện sự suy đoán cảm tính của Đỗ Ngà về triển vọng phát triển nền kinh tế Việt Nam. Bởi vậy, cần đấu tranh và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, hiện thực nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định những mục tiêu kinh tế mà Đảng, Chính phủ xác định là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Đỗ Ngà cho rằng nền kinh tế Việt Nam “cũng đang lạc lối chứ không chỉ lạc hậu” và hoài nghi Đảng, Chính phủ Việt Nam “đang lạc lối trong vấn đề ra chiến lược phát triển đất nước”, Y cho rằng “thu hút cho nhiều FDI thì cái được của Việt Nam vẫn là con số không tròn chĩnh” là hoàn toàn sai sự thật.…

Read more

CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA RFA

Một trong những chiêu trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là cố ý gây ra những trở ngại, khó khăn và sự hoài nghi của người dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Điển hình cho chiêu trò trên có thể kể đến là Đài Á Châu tự do (RFA), trong nhiều bài viết gần đây, RFA dẫn sự kiện “chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ” rồi bàn luận, tỏ vẻ nghi ngờ về vấn đề “kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin” của Việt Nam và cho rằng Đảng, Nhà nước ta đang “kiên định với cái tiêu vong”, “không có căn cứ khoa học”, “mù quáng”, “giáo điều”… Đây thực ra vẫn là âm mưu “bình cũ rượu mới”, hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more