Vẫn Chiêu trò “Mượn gió bẻ măng” của Việt Tân

Vừa qua, trên trang facebook của tổ chức phản động Việt Tân liên tục đăng lại bài viết “Suy Ngẫm – khoảng 32% học sinh không đăng ký học đại học ” với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật cho rằng nguyên nhân là do học phí tăng, học xong thất nghiệp, giáo dục Việt Nam kém. Từ những sự trơ tráo, phản động Việt Tân đã cho rằng “ Chính cái thể chế độc tài mới là cốt iõi của mọi vấn nạn, không chỉ với ngành giáo dục mà còn trên mọi mặt của đời sống xã hội ”. Liệu các nguyên nhân đó có phải là sự thật? hay đó chỉ là cái cớ để bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá Việt Nam của các phần tử phản động?

Từ một hiện tượng chúng đã có những luận điệu xuyên tạc nhằm âm mưu tạo ra dư luận xấu trong xã hội, làm giảm sút niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của đất nước, từ đó lôi kéo những người có suy nghĩ nông cạn, hẹp hòi chống phá Nhà nước.…

Read more

“THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG”

Trên trang mạng Vietnamthoibao.org đã đăng tải bài viết: Thật đáng buồn cho đảng! của một kẻ cơ hội phản động lấy bút danh Người Tân Định. Theo tác giả của bài viết điều “thật đáng buồn cho đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam)” là: “Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần cho đảng viên!”. Tác giả bài viết cho rằng đất nước kém phát triển và “Việt Nam có thể mất 197 năm để đuổi kịp Singapore” là do Đảng đã sai lầm đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tác giả bài viết đã tán dương, ca ngợi một vài văn sĩ “trở cờ”, “chia tay ý thức hệ”, hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và vu cáo “Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch”, “Đảng đổ lỗi cho ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế”… Nhưng sự thực đã đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc đó.…

Read more