Không thể phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đó là sự thật hiển nhiên, thế nhưng một số đối tượng phản động, “hành nghề chống cộng cực đoan” vẫn cố tình “đánh lận con đen”, phủ nhận trắng trợn thành quả cách mạng của Việt Nam, ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, đối tượng với bút danh N.A, đã công khai kêu gọi “Tranh đấu để xóa bỏ đảng csVN” với luận điệu xuyên tạc cho rằng: “Lịch sử và thời gian đã chứng minh rằng đảng csVN chính là nguồn trở lực lớn nhất để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ văn minh”.

          Thực tế lịch sử và thời gian cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là nguyện vọng, ý chí của nhân dân và hợp hiến. …

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – TẤT YẾU LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ VẠCH THỜI ĐẠI

Cách đây 105 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, một sự kiện lịch sử vĩ đại của nhân loại đã diễn ra ở nước Nga. Đó là giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công, phá vỡ mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên trên thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là tất yếu lịch sử và mang giá trị vạch thời đại. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của “Trần Dzạ Dzũng” về tự do báo chí

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên “Vietnamthoibao. Org” “Trần Dzạ Dzũng” đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Tự do báo chí phải đúng “tôn chỉ mục đích””. Trong đó Y hàm hồ cho rằng: “Báo chí ở Việt Nam tuy được phép phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhưng chuyện phản ánh ấy phải nằm trong khuôn phép gọi là “tôn chỉ mục đích”; sở dĩ hiện nay không yêu cầu “kiểm duyệt trước khi xuất bản”, vì Tổng biên tập của tờ báo là đảng viên luôn hiểu phải đúng “tôn chỉ mục đích”,  nếu “lọt lưới” hay làm “phật ý” phe cánh quyền lực chính trị nào đó, lập tức người viết báo bị xử tù”.…

Read more

“THIỆN Ý” – KẺ PHẢN ĐỘNG HẠI DÂN, HẠI NƯỚC

Những ngày vừa qua, trên trang “Voatiengviet. Com” kẻ tự xưng “Thiện Ý” phát tán tài liệu có nội dung hết sức nhảm nhí với tựa đề: “Sự ra đời của Đảng CSVN và hệ quả con đường cứu nước của Hồ Chí Minh”. Lợi dụng tự do, dân chủ “Thiện Ý” cố tình xuyên tạc, thân thế sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Thiện Ý” đã hàm hồ cho rằng: “Ông Hồ đã chọn lầm con đường cách mạng vô sản nên đã thành con đường phá nước”; “Vì nếu ông Hồ không chọn lựa con đường này và không thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thì tình hình Việt Nam sẽ chuyển biến sang một hướng khác tốt đẹp hơn”. “Y” còn trắng trợn xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của Đảng, đất nước, dân tộc ta hơn 35 năm đổi mới, “Y” cho rằng: “Sự phát triển toàn diện của nước ta về kinh tế là nhờ kinh tế thị trường, định hướng tư bản chủ nghĩa chứ không phải định hướng xã hội chủ nghĩa”.…

Read more

Sự lạc lõng của Đài Á châu tự do!!!

Sự kiện Việt Nam, được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu 145/189, chiếm gần 80%, thuộc nhóm cao nhất. Lợi dụng vấn đề này, một số kẻ đội lốt “dân chủ”, “nhân quyền” như Đài Á châu tự do, cho rằng: “Việt Nam vào chỉ phá hỏng uy tín của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc”.

Có thể thấy, đây vẫn là chiêu bài cũ lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” của các đối tượng chống phá, chỉ khác lần này, tiếng nói của chúng bỗng trở nên yếu ớt, lạc lõng hơn. Dù đã cố gắng xuyên tạc nhưng mọi thứ đều vô nghĩa bởi thực tế sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình, phát triển và đảm bảo quyền con người trong suốt thời gian qua.…

Read more

Vạch trần bộ mặt xảo trá của Việt Hoàng

Vừa qua, trên Facebook “Kỷ nguyên”, Việt Hoàng có bài viết: “Không có gì phải mặc cảm”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ và Trí thức Việt Nam vì thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hoá thảo luận, thiếu văn hoá tổ chức nên mặc cảm bản thân không dám đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ. Tại sao Việt Hoàng lại lấy cớ dân chủ và Trí thức để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Phạm Trần

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 03 – 09/10/2022 và đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch thừa cơ công kích, xuyên tạc kết quả của Hội nghị bằng những luận điệu mang tính quy chụp, suy diễn vô căn cứ. Vừa qua, Phạm Trần, kẻ đội lốt nhà báo đã rêu rao trên “Doithoaionline. com” rằng: “Trung ương 6/XIII nhìn nhận thất bại toàn diện”. Phạm Trần đã lợi dụng những tồn tại trong đánh giá khuyết điểm của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII để đưa ra nhận xét chủ quan rằng, “… dù có đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thêm lần nữa cũng không cứu vãn được và một chuỗi thất bại mới sẽ nảy sinh”.…

Read more

Phạm Trần bôi nhọ thanh niên Việt Nam

Vừa qua, Phạm Trần đã đăng bài viết “Tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản”, trong đó bịa đặt, quy chụp rằng tuổi trẻ ở nước ta hiện nay đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần. Bên cạnh đó, Phạm Trần còn vu khống, đổ lỗi gây ra “điều bịa đặt đó” là do vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta.

Từ hiện tượng một số ít thanh niên hư hỏng, lười biếng, vi phạm pháp luật, Phạm Trần đánh đồng với toàn thể hàng chục triệu thanh niên nước ta hiện nay. Từ đó, Phạm Trần dẫn dụ sang vấn đề đổ lỗi, vu khống rằng nguyên nhân thanh niên Việt Nam xuống cấp cả về thể chất và tinh thần là do Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động trong xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

Trên trang facebook: Đài Á Châu tự do, bút danh RFA đăng bài Hội nghị 6 Ban chấp hành trung ương Đảng nhóm họp trong tâm lý bất an; với mưu đồ công kích, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài viết Y đã lộng ngôn cho rằng Đảng ta đã Tước quyền dân chủ trong đảng“công tác cán bộ đều do Đảng nắm hết” nhằm tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, trong xây dựng Cương lĩnh, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Kể từ khi thành lập, đặc biệt là trong những năm đổi mới, những quyết định lớn, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, từ dự thảo Cương lĩnh đến dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng đều được tổ chức thảo luận dân chủ rộng rãi, lấy ý kiến của các tổ chức đảng, đảng viên và của cả hệ thống chính trị.…

Read more