CHỐNG THAM NHŨNG LÀ PHẤN ĐẤU CHO MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khi nói về việc chống tham nhũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo”. Công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Do đó, Đảng kiên quyết xử lý những kẻ tham nhũng, nhằm bảo vệ thành quả đổi mới đã đạt được, bảo đảm cho sự phát triển bền vững là tất yếu. Thực tiễn đã minh chứng cho điều đó, vậy mà vẫn có kẻ lại cay cú, quay sang châm chọc, xuyên tạc hòng phủ nhận chủ trương đúng đắn đó của Đảng và Nhà nước Việt Nam, như bài viết của Vũ Ngọc Yên trên trang baotiengdan.com ngày 17/9/2022.…

Read more