Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Phan Nhân Quyền

Vừa qua, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu có đăng bài viết “Đàn áp công giáo kiểu mới của nhà cầm quyền Việt Nam” của Phan Nhân Quyền. Bài viết đã xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu khống một cách trắng trợn chính quyền đàn áp tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng của lũ “Sa tăng”, “phản Chúa, phá Đạo”.

Trước việc hàng loạt các linh mục Công giáo bị tổ chức tôn giáo kỷ luật vì những hành vi trái với giáo lý, giáo luật, gây bức xúc trong giáo dân và xã hội, Phan Nhân Quyền cho rằng, đó là do chính quyền can thiệp, “đàn áp kiểu mới” chứ không phải là công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo.

Bất kỳ tổ chức, dân tộc, quốc gia trên thế giới đều có luật lệ, pháp luật để quy định việc các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ, thực hiện, nếu thành viên nào vi phạm đều bị tổ chức đó xử lý.…

Read more