LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN SA

Lợi dụng việc các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý các đối tượng có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua, Nguyên Sa đã đăng trên trang “luatkhoa. org” bài viết “Chính trị ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, những người bình dân ạ, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về quyền tự do báo chí ở Việt Nam, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguyên Sa đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Tôi nghĩ không có lúc nào thích hợp hơn để bạn cùng ghé mắt vào những trang sách tâm huyết mà Phạm Thị Đoan Trang viết ra, để hiểu hơn về chính quyền mà chúng ta đang có – một chính quyền bỏ tù những nhà báo tự do”.…

Read more