NGUYỄN QUANG DY – KẺ PHẢN ĐỘNG NÚP DANH TRÍ THỨC

Nguyễn Quang Dy là một nhân vật được học hành tử tế, đã từng du học và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Úc (ANU, 1976-1979), Đại học Harvard (Nieman Fellow, 1992-1993), công tác tại Bộ Ngoại giao (1971-2005). Thay vì đem tri thức, tài năng cống hiến xây dựng đất nước, Dy lại quá tham vọng, bất mãn với chế độ, thoái hóa biến chất rồi trở thành kẻ phản động, điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Dy thường xuyên lợi dụng các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam để phát tán các bài viết nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá Việt Nam.

Trên trang “Nghiencuuquocte. org” Dy lại phát tán bài Đến lúc Việt Nam phải thay đổi. Dy lượm lặt các thông tin “hổ lốn”, “thập cẩm” từ quốc tế, khu vực đến trong nước rồi nhận định, đánh giá chủ quan về vấn đề đổi mới của Việt Nam.…

Read more

BƯỚC NGOẶT HIỆN THỰC HÓA SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Đêm 24, rạng ngày 25 tháng 10, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ quý tộc và tư sản đã bị lật đổ, chính quyền cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân Nga đã được thiết lập, ước mơ, nguyện vọng hàng trăm năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công đã trở thành hiện thực ở nước Nga Xô viết.

Trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, giữ vị trí quan trọng hàng đầu nhằm tạo tiền đề, điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu tiếp theo của lý tưởng cộng sản.…

Read more