Luận điệu xảo trá của Phạm Nguyên Trường

Càng gần đến ngày kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng Mười Nga thành công, những luận điệu xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận cuộc cách mạng vĩ đại này lại xuất hiện với “tần suất lớn”, “như nấm sau mưa”. Bài viết “Cách mạng tháng Mười Nga đã gây ra những tổn thất kinh hoàng” của Phạm Nguyên Trường là một điển hình cho những luận điệu ấy. Theo Phạm Nguyên Trường, cách mạng tháng Mười Nga được bắt đầu từ ý thức hệ Marxism-Leninismý thức hệ tàn ác và làm chết nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại, gây nên sự phá hoại trên quy mô lớn và còn để lại hậu quả đến ngày nay. Rõ ràng, đây là luận điệu hoàn toàn phi lý, phản khoa học, không chỉ bôi đen, phủ nhận cách mạng tháng Mười – sự kiện vĩ đại nhất trong thế kỷ XX, mà còn phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa khoa học nhất, cách mạng nhất, một bộ phận quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – BƯỚC NGOẶT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ LÝ LUẬN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, với khoảng thời gian gần 70 năm thì Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực ở nước Nga. Những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học mà C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra đã được Đảng Cộng sản (b) Nga và V.I.Lênin vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng “rung chuyển thế giới” lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập các Xô viết công – nông. Để ôn lại và góp phần làm rõ thêm giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trong phạm vi chủ đề “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 –  Bước ngoặt của chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực”, sẽ thể hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, từ khi chủ nghĩa Mác ra đời đã tạo nên bước ngoặt chuyển biến về chất là chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học.

Read more