KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết Đảng cộng sản Việt Nam phải ngừng ủng hộ Putin của Việt Hoàng. Lợi dụng cuộc xung đột Nga – Ukraine, Việt Hoàng đã tung ra nhiều luận điệu nhằm xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, gây rối loạn dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường hòa bình để phát triển của Việt Nam.

Ngay khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ XI của Đại hội đồng Liên hiệp quốc thảo luận về tình hình Ukraine, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc – Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã nhấn mạnh, với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng, chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác.…

Read more