ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ ĐỐI VỚI PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử cơ hội phản động, thâm thù Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa từ trong “xương tủy”. Chính điều đó đã biến Phạm Trần thành một kẻ chống phá quyết liệt, sử dụng mọi chiêu thức, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xấu xa, hèn hạ, xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, vu cáo, thậm chí “ngậm máu phun người”… để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phạm Trần triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Đảng, Nhà nước ta để đưa thông tin sai trái, tuyên truyền các quan điểm phản động, thù địch hòng phục vụ cho mưu đồ hèn hạ của y.

Nhân sự kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc vào ngày 09/10/2022, vừa qua, Phạm Trần có bài viết với tựa đề Trung ương 6 bế mạc què quặt đăng trên trang mạng “Doithoaionline.

Read more

Phía trước tay lái là cuộc sống

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đi lên bao nhiêu thì các phương tiện giao thông hiện đại càng phổ biến bấy nhiêu kéo theo đó là sự đông đúc trên đường phố cùng với tai nạn giao thông ngày càng tăng lên đáng kể. Vì vậy, vấn đề an toàn giao thông thực sự là một vấn đề quan trọng của nhân loại.

An toàn giao thông là cụm từ dùng để chỉ các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông bao gồm việc chấp hành luật giao thông và phải có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Không chỉ là một thuật ngữ pháp luật, an toàn giao thông còn là sự an toàn đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện.

Hiện nay, mỗi ngày chúng ta có thể thống kê được rất nhiều những vụ tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả đáng buồn.…

Read more