CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Mặc dù chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo kế hoạch đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng trên các phương tiện “truyền thông bẩn” và “mạng xã hội xấu” xuất hiện nhiều luận điệu xảo trá, các “thuyết âm mưu” nhằm xuyên tạc mục đích, ý nghĩa lớn lao của chuyến thăm đặc biệt này. Mới đây, trên trang Bureau CTM Media Âu Châu, bút danh Phạm Quý Thọ đăng bài “Chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng mang tính biểu tượng hay còn gì khác?”.

Với mưu đồ công kích, chống phá mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam Và Trung Quốc, trong bài viết Y cho rằng chuyến thăm của người đứng đầu Đảng ta chỉ mang “tính biểu tượng”, Y đã tự suy diễn “những vấn đề” có thể diễn ra trong mối quan hệ giữa hai nước, mục đích của Y là tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more