Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Phạm Trần

Vừa qua, Phạm Trần viết trên trang “Doithoaionline. Com”: “các thế lực thù địch của CSVN là ai ?”. Thông qua bài viết Y đã lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, đi ngược lại lợi ích chính đáng của Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Thứ nhất, Phạm Trần lu loa “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng nên mới có đấu tranh từ phía nhân dân, đứng đầu là giới đòi dân chủ, nhân quyền, giới tri thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Trần Trung Đạo

Vừa qua, trên trang “Danlambao. Com” có đăng bài viết “Nguồn gốc CS của Ngày Nhà Giáo Việt Nam” của Trần Trung Đạo. Bài viết đã xuyên tạc Ngày Nhà giáo Việt Nam và nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ nhất, xuyên tạc lịch sử, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam

Với tư tưởng hận thù chế độ cộng sản nên bất kỳ sự kiện gì liên quan đến các nước xã hội chủ nghĩa, Trần Trung Đạo đều phủ nhận, xuyên tạc. Với những hoạt động liên quan đến các nhà giáo cũng vậy, y phủ nhận ngày 20/11 hàng năm là “Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo” vì đó là do các nước xã hội chủ nghĩa hay người đứng đầu là lãnh tụ của Đảng Cộng sản tổ chức. Trong bài viết, Trần Trung Đạo cho rằng: “Ngày Nhà Giáo Thế Giới do UNESCO quy định là ngày 5 tháng 10 và tuyên bố lần đầu năm 1994” và Việt Nam “là nước duy nhất chọn ngày do tổ chức Cộng Sản quốc tế ấn định”.…

Read more