VẪN LÀ CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Mới đây trên trang mạng xã hội, Nguyễn Văn Đài có giật tít: Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học gì từ Thủ tướng Hun Sen khi tới thăm Campuchia?

Nguyễn Văn Đài nói về chế độ đa đảng ở Campuchia, rồi y phê phán độc đảng ở Việt Nam với mục đích cổ súy cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà Nguyễn Văn Đài và đồng bọn của y đang tập trung chĩa mũi nhọn.

Như chúng ta đã biết, nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam không đặt ra đa nguyên chính trị và đa đảng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, đảng Dân chủ và đảng Xã hội tự giải thể.…

Read more