Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh về nền dân chủ ở Việt Nam

Vừa qua, trang “Quyenduocbiet” đã tán phát bài viết “Hành trang dân chủ” của Nguyên Anh. Bài viết xuyên tạc nền dân chủ ở nước ta, là thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Nguyên Anh cho rằng, “nền dân chủ đích thực” chỉ có ở các quốc gia văn minh, còn ở “các quốc gia cộng sản” thì “nền dân chủ không có đất sống bởi vì họ duy trì tình trạng độc đảng, độc tôn và độc tài”.  Y xuyên tạc rằng, Đảng ta đã làm cho người dân bị “tước bỏ hoàn toàn cái quyền dân chủ của mình”, “nước CHXHCH Việt Nam hoàn toàn không phải là một nhà nước dân chủ mà họ nên đổi tên lại là nước CHXHCN Việt Nam Đảng Chủ – Mất Tự Do, Không Hạnh Phúc và Độc Lập thì còn phải xem xét lại”.…

Read more