Không thể phủ nhận nỗ lực trong bảo đảm nhân quyền của Việt Nam

Việc Việt Nam lần thứ hai được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao, được cộng đồng quốc tế, nhân dân trong và ngoài nước vui mừng, đồng tình; đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người suốt thời gian qua. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng phản động, thù địch, thiếu thiện chí lại tỏ ra cay cú, lợi dụng sự kiện này để ra sức xuyên tạc, phản đối, nhằm hạ uy tín của Việt Nam. Trong bài viết “Năm nay, dù Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp một cách tồi tệ có hệ thống”, Lam Xuan Nguyen đã cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam khi cho rằng “quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp”, “Việt Nam vẫn chưa có sự tiến bộ nào về nhân quyền”, đây là những luận điệu sai trái nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam, phủ nhận những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.…

Read more