Lật tẩy thủ đoạn hèn hạ của Nguyên Anh

Những ngày qua, dư luận xã hội hết sức bất bình về bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet” với tựa đề: “Một cái đảng hèn hạ, bết tắc”. Nội dung bài viết cho rằng: “Việt Nam không bắt tay với Mỹ và đưa ra chính sách “4 không” trong sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 là một sự bế tắc và hèn hạ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nước láng riềng”?!. “Việt Nam muốn bảo vệ tổ quốc thì phải bắt tay với Mỹ hoặc NATO”?! Đây là quan điểm sai trái, mang tính kích động nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Quân đội, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiện thực hóa mưu đồ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.…

Read more