Nguyễn Đình Cống hãy quay đầu khi chưa muộn

Những ngày qua, trên trang “Baotiengdan”, kẻ tự xưng “Nguyễn Đình Cống”, phát tán tài liệu có tựa đề, “Nếu không có Đảng…”. Với cái nhìn rất phiến diện, thiển cận “Nguyễn Đình Cống” rêu rao rằng, “Rất nhiều đất nước…không có đảng cộng sản lãnh đạo…không tốn xương máu vẫn giành được độc lập, vẫn phát triển…”. Không dừng lại ở đó, “Nguyễn Đình Cống” còn xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. “Y” lớn tiếng cho rằng: “Chúng ta đánh nhau, chịu nhiều tổn thất mới ký được hiệp định để quân Pháp và quân Mỹ rút về nước rồi đón ngay Trung Cộng vào…”. Đây thực sự là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của Nguyễn Đình Cống.

Chúng ta đều biết, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam đã có hàng loạt cuộc khởi nghĩa nổ ra chống lại thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai bán nước: Phong trào Cần Vương (1885-1896); khởi nghĩa Ba Đình (1881-1887); khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892); khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895); khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913); phong trào Đông Du (1906-1908); phong trào Duy Tân (1906-1908); Phong trào quốc gia cải lương (1919-1923); Đảng Lập hiến (1923); Phong trào yêu nước dân chủ công khai (1925-1926); Phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927-1930).…

Read more