Quan điểm sai trái của Trần Gia Phụng

Vừa qua, trên Bloger của “Baoquocdan” Trần Gia Phụng có bài viết: “Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam”, cho rằng từ khi thành lập ngày 1/6/1930 cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam chỉ làm lợi cho Đảng và đảng viên; không làm gì lợi cho đất nước, mà phá hoại đất nước, nguy hiểm nhất là Đảng đang cấu kết, âm mưu bán nước cho bành trướng phương Bắc. Thực tế Trần Gia Phụng đang cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp vai trò của Đảng.

Thứ nhất, ngày 1/6/1930 không phải là ngày thành lập Đảng Cộng sản việt Nam mà ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more