“Người Tân Định” – Kẻ “Biến hồng thành đen”

Vẫn biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch phản động, nhất là những kẻ luôn mang trong lòng sự hận thù với Tổ quốc luôn tìm cách để xuyên tạc sự thật, xuyên tạc những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay. Hễ trong nước có những thành tựu hay sự thay đổi mang tính đột phá nào đó là chúng lại tìm mọi cách để “Biến hồng thành đen”.

Mới đây, trên trang “Vietnamthongbao, kẻ lấy bút danh Người Tân Định đăng bài “Mưu mô khuấy đục nước bắt cá của Nguyễn Phú Trọng”. Chỉ đọc 3 dòng đầu bài viết, chúng ta đã thấy sự xuyên tạc, kích động của y, khi y cho rằng: Nếu Trọng muốn hết tham nhũng, cần củng cố các thể chế và tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và nhất là phải xóa bỏ độc quyền của Đảng, phải cho dân tham gia quyền lực, phải tôn trọng nhân quyền.

Read more