Sự hồ đồ của Người Tân Định về chống tham nhũng ở Việt Nam

Trong khi dư luận thế giới và trong nước đánh giá cao công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thì trên trang “thongluan-rdp” bút danh Người Tân Định lại chê bai và hồ đồ cho rằng tham nhũng là căn bệnh của các nước theo chế độ cộng sản. Không nói thì ai cũng biết sự hồ đồ của những kẻ như Người Tân Định ở mức nào.

Trước hết, phải sòng phẳng với nhau rằng, tham nhũng có nguồn gốc từ khi xã hội loài người xuất hiện chế độ tư hữu, do lòng tham của những cá nhân trong xã hội. Tham nhũng không phải là “sở hữu” của riêng một quốc gia nào, vì vậy nó cũng không phải là sản phẩm của riêng một chế độ xã hội nào. Nói điều đó không phải để bao biện cho các vụ tham nhũng diễn ra ở Việt Nam thời gian qua, nhưng rõ ràng tham nhũng luôn tiềm ẩn và sẵn sàng xuất đầu lộ diện khi có cơ hội, cho dù đó là quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa, hay các nước tự cho mình là “đại diện cho nền dân chủ”; bất kể là quốc gia phát triển ở châu Âu hay còn lạc hậu ở châu Phi và nghèo như Somali, hay giàu có như Mỹ, v.v..…

Read more