Tội ác chồng lên tội ác của Phạm Trần

Phạm Trần là một trong những phần tử thâm thù cộng sản đến tận xương tủy và trở nên rất “nổi danh” trên cộng đồng mạng bởi hàng trăm bài viết với cùng một mục đích nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang mạng “Doithoaionline đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tiêu đề “Những nguy cơ tiềm ẩn của Đảng CSVN”. Mở đầu bài viết Phạm Trần đã lợi dụng sự kiện một số cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước ta được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu vì chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng để trắng trợn xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo cho rằng “có sự thiên vị hay bè phái” của người đứng đầu Đảng và Chính phủ Việt Nam.…

Read more