Phản bác quan điểm sai trái của Phạm Đình Trọng

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng có bài viết: “Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước”, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam người dân mất quyền làm chủ, quyền con người và Đảng độc quyền cử người chiếm đoạt những chiếc ghế quyền lực của nhân dân. Thực tế, Phạm Đình Trọng đang cố tình xuyên tạc quan điểm về nhân quyền và vai trò lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân. Các quyền con người, quyền tự do của công dân Việt Nam do pháp luật quy định như: Quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tiếp cận thông tin, v.v..…

Read more