Sự xuyên tạc của Nguyễn Hữu Liêm

Trên trang “Boxitvn”, Nguyễn Hữu Liêm đăng tải bài viết với tiêu đề Làm người cộng sản Việt Nam có dễ không?”. Nội dung bài viết thể hiện rõ bản chất của một kẻ phản động cực đoan. Mục đích của Nguyễn Hữu Liêm là xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong ” trong nội bộ Đảng.

Trong bài viết của mình, Nguyễn Hữu Liêm đã đưa ra 7 luận điểm để lý giải cho câu hỏi “Làm người cộng sản Việt Nam có dễ không?”.”. Trong luận điểm thứ 3 “Mâu thuẫn biện chứng duy vật: Khi người Cộng sản làm chủ bất động sản”, Nguyễn Hữu Liêm viết “Giai cấp cai trị mới ngày nay cũng gian lận, tàn bạo, trơ trẽn, đầy đểu cáng và đạo đức giả…”.

Read more