Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Quý Thọ về văn hóa ở Việt Nam

Văn hóa là lĩnh vực trọng điểm các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Việt Nam, trong đó tán phát các tài liệu xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về văn hóa là thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của chúng. Bài viết: Đảng với chính sách “bảo tồn văn hóa” để củng cố quyền lãnh đạo theo mô hình “chủ nghĩa tân bảo thủ” của Phạm Quý Thọ đăng trên Facebook: Đài Á Châu tự do là một trong số đó.

Phạm Quý Thọ cho rằng, bảo tồn văn hóa là “chống lại bành trướng các giá trị tự do dân chủ của văn hóa phương Tây thông qua thị trường trong quá trình toàn cầu hóa”. Tuy nhiên, ở Trung Quốc lại xuất hiện “chủ nghĩa tân bảo thủ”, nghĩa là “hung hăng chống lại các giá trị văn hóa phương Tây”, chống lại “điểm cuối cùng của sự tiến bộ của nhân loại trên toàn thế giới”.…

Read more